Lotterier

Uppvidinge kommun ger tillstånd till lotterier som ska bedrivas inom kommunen.

Vem ger tillstånd?

 • Kommunen: När lotteriet ska bedrivas i kommunen
 • Länsstyrelsen: När lotteriet ska bedrivas i flera kommuner
 • Lotteriinspektionen: Lotterier som ska bedrivas i flera län
 • Regeringen: ATG och Svenska spel

När behövs tillstånd

Ett generellt tillstånd (registrering § 17) behövs när en förening säljer lotter på allmän plats. När det gäller lotterier med så kallade namnlistor, där dragning görs på personers namn, krävs också registrering. Tillstånd behövs ej när en sluten krets, till exempel Rotary som inte riktar sig till allmänheten, har lotteri. 

Registrering (§ 17)

 • Endast för föreningar
 • Verksam huvudsakligen inom en kommun
 • Under en treårsperiod

Tillvägagångssätt vid ansökan

Ansökan om registrering, under treårsperiod, för lotterier skickas till kommunen. Det är ingen kostnad i samband med ansökan och registrering.

Kommunens handläggare tar ett beslut om registrering och sänder en kopia till lotterikontrollanten. Föreningens lotteriföreståndare kontaktar lotterikontrollanten. Kontrollanten ska godkänna vinsternas värde, vinstplan samt hur dragningen ska gå till. Dragning kan ske på samtliga lotter eller endast på de sålda lotterna, men detta ska vara bestämt i förväg.

Lotteriföreståndare

Föreningen ger förslag på föreståndare vid ansökan. Kommunens lotterihandläggare godkänner föreståndaren, som har denna roll under tre år. Föreningens lotteriföreståndarens ansvarar för:

 • lotternas utseende och innehåll
 • marknadsföringen
 • att närvara vid alla dragningar
 • förfrågningar och klagomål från allmänhet
 • att informera och rådgöra med kontrollant
 • redovisning till kontrollant 

Dragning

 • Dragning ska ske helt slumpmässigt
 • Huvudregel, lott som utfallit med vinst tidigare kan ej vinna lägre vinst
 • Dragningslista undertecknas av kontrollant
 • Offentliggörs enligt lottryck 

Redovisning

Redovisning görs snarast efter sista vinstutlämningsdag. Kostnader som kan tas med är de som endast är hänförliga till lotteriet. Skänkta vinster ska tas med i redovisningen. Redovisning för lotteriet ska vara skilt från föreningens övriga räkenskaper. Redovisning sker till lotterikontrollant. 

Mer information

Blanketter för tillstånd och registrering av lotterier finns under E-tjänster och blanketter:

Lotteri - ansökan och redovisning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: Lotteriinspektionen

Lyssna