Företag, stöd och rådgivning

Hand som håller i en penna. Foto.

Här finns hjälp och stöd för dig som vill starta eller driver företag i Uppvidinge kommun. Kontakta gärna vår näringslivsutvecklare om du har frågor.

Behöver du näringslivskontakter eller en industrifastighet, ta kontakt med vår näringslivsutvecklare som hjälper dig även att komma i kontakt med rätt personer inom den kommunala förvaltningen och lotsar dig vidare till andra myndigheter eller organisationer när så behövs.

Information till näringslivet om coronavirusets effekter

Uppvidinge kommun har till följd av coronavirusets påverkan på näringslivet tagit följande beslut om möjliga åtgärder och lättnader för våra företag i kommunen, och i första hand till företag med säte i Uppvidinge kommun.

  • På förfrågan kan företag få anstånd med betalning på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, renhållning, tillstånd och tillsyn samt bygglov i upp till 3 månader. Detta gäller fakturor från Uppvidinge kommun.
  • På förfrågan kan företag få anstånd i upp till 3 månader för hyra i lokaler för företag där Uppvidinge kommun är hyresvärd.
  • Efter beviljat anstånd i 3 månader finns möjlighet till förlängning. Detta förutsätter en ny förfrågan varvid vi fattar beslut efter en förnyad bedömning av läget.
  • Uppvidinge kommun ger näringslivsutvecklaren i uppdrag att hjälpa företag kring frågor både med anledning av de åtgärder kommunen vidtar men även för att informera om de förslag som riksdag och regering beslutar om med anledning av den rådande situationen.
  • I samband med att ärenden skickas till inkasso gör vi en genomgång av vilka företag detta eventuellt kan omfatta och gör då en bedömning av om vi ska pausa ärenden tillsvidare.
  • Om leverantörer hör av sig med förfrågan om kortare betalningstid kommer vi att ställa oss positiva till detta.

Så här gör du för att söka anstånd på fakturor

När det gäller vatten, avlopp och renhållningsfakturor, skicka e-post till tekniska.avdelningen@uppvidinge.se. Kom ihåg att ange fakturanummer.

Övriga fakturor, skicka e-post till ekonomi@uppvidinge.se. Kom ihåg att ange fakturanummer.

Vill du ansöka om kortare betalningstid för leverantörsfaktura ställd till Uppvidinge kommun, skicka e-post till ekonomi@uppvidinge.se. Kom ihåg att ange fakturanummer.

Tips från Business Region Kronoberg

Uppvidinge kommun finns med i Business Region Kronoberg som nu mobiliserar nu de regionala samverkansaktörerna Region Kronoberg, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, kommunernas näringslivsfunktioner, Almi, Destination Småland med flera för att ge information till företagen i Kronoberg.

Business Region Kronobergs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi håller löpande kontakt för att få en överblick över läget, vilket snabbt förändras med nya beslut på nationell och internationell nivå. Vi mobiliserar kring akuta frågor men planerar också för längre sikt.

Vår gemensamma uppmaning till företag i Kronoberg är att använda följande resurser:

  • Håll dig uppdaterad via bransch- arbetsgivar- och intresseorganisationer som har bra information, verktyg och länkar. Ett urval av länkarna finns nedan. Det går också bra att vända sig till näringslivsfunktionen i kommunen.
  • Almi Kronoberg har bra verktyg för rådgivning och lån som idag sker via digitala möten. Almi har frigjort resurser för att möta ett ökat behov.
  • Destination Småland har löpande kontakt med företagen inom besöksnäringen och samarbetar med regionerna i Kalmar och Jönköpings län.

Regionalt har Business Region Kronoberg kontakt med nationell nivå via Tillväxtverket och kan föra fram behov och förslag från Kronoberg. Arbete pågår för att tolka betydelsen av regeringens åtgärdspaket för företagen. Åtgärderna kommer att fungera väl för många men flera av åtgärderna innebär förskjutning av kostnader framåt i tiden. Varje företag avgör naturligtvis om det kan tas ikapp i det egna företaget i ett senare skede. Information från nationella aktörer om detta återfinns i flera av länkarna nedan.

Med all respekt för att många företag just nu har en vardag med många tuffa beslut framför sig så kommer det så småningom en annan vardag, då efterfrågan på produkter och tjänster kommer tillbaka.

Nyttiga länkar för företagare finns längst ner på den här sidan under Länkar.