Företag, stöd och rådgivning

Hand som håller i en penna. Foto.

Här finns hjälp och stöd för dig som vill starta eller driver företag i Uppvidinge kommun.

Behöver du näringslivskontakter eller en industrifastighet, ta kontakt med kommunen som hjälper dig även att komma i kontakt med rätt personer inom den kommunala förvaltningen och lotsar dig vidare till andra myndigheter eller organisationer när så behövs.

Stöd och tips för företag

Energikontor Sydost

Energikontor Sydost har som uppdrag att bidra till ett hållbart energisystem i sydost, en viktig del av det arbetet omfattar att stötta verksamhetsutvecklingen hos företagare.

Energikontor Sydost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se gärna Energikontor Sydosts film om hur Frendo i Åseda lyckats minska sin elförbrukning med hjälp av tips från Uppvidinge kommuns näringslivsutvecklare.

Almi

Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential.

Här kan du läsa om några av de insatser Almi erbjuder:

Almi - Utvecklingscheckar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Almi - Mikroinvestering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Almi - Omställningscheckar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Almi - Regionala företagsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Business Region Kronoberg

Uppvidinge kommun finns med i Business Region Kronoberg som mobiliserar de regionala samverkansaktörerna Region Kronoberg, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, kommunernas näringslivsfunktioner, Almi, Destination Småland med flera för att ge information till företagen i Kronoberg.

Business Region Kronobergs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi håller löpande kontakt för att få en överblick över läget, vilket snabbt förändras med nya beslut på nationell och internationell nivå. Vi mobiliserar kring akuta frågor men planerar också för längre sikt.

Vår gemensamma uppmaning till företag i Kronoberg är att använda följande resurser:

  • Håll dig uppdaterad via bransch- arbetsgivar- och intresseorganisationer som har bra information, verktyg och länkar. Ett urval av länkarna finns nedan. Det går också bra att vända sig till näringslivsfunktionen i kommunen.
  • Almi Kronoberg har bra verktyg för rådgivning och lån som idag sker via digitala möten. Almi har frigjort resurser för att möta ett ökat behov.
  • Destination Småland har löpande kontakt med företagen inom besöksnäringen och samarbetar med regionerna i Kalmar och Jönköpings län.

Regionalt har Business Region Kronoberg kontakt med nationell nivå via Tillväxtverket och kan föra fram behov och förslag från Kronoberg. Arbete pågår för att tolka betydelsen av regeringens åtgärdspaket för företagen. Åtgärderna kommer att fungera väl för många men flera av åtgärderna innebär förskjutning av kostnader framåt i tiden. Varje företag avgör naturligtvis om det kan tas ikapp i det egna företaget i ett senare skede. Information från nationella aktörer om detta återfinns i flera av länkarna nedan.

Med all respekt för att många företag just nu har en vardag med många tuffa beslut framför sig så kommer det så småningom en annan vardag, då efterfrågan på produkter och tjänster kommer tillbaka.

Nyttiga länkar för företagare finns längst ner på den här sidan under Länkar.

Lyssna