Vatten och avlopp

Vattenkran med rinnande vatten. Foto.

Rent vatten är en förutsättning för allt liv och vatten är en del av kretsloppet. Därför är det självklart att vattnet är rent när vi lämnar tillbaka det till naturen.

Rent vatten från kranen är en självklarhet för oss alla. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och kommer i huvudsak från vårt grundvatten. Därför är det av stor betydelse att skydda grundvattnet. I kommunen finns åtta vattenverk för framställning av dricksvatten.

Det är mycket viktigt att avloppsvatten renas på ett bra sätt innan det släpps ut. Avloppsvattnet från hushållen innehåller föroreningar, bakterier, kväve och fosfor. Det finns fyra avloppsreningsverk och fem biologiska dammar för behandling av avloppsvattnet i vår kommun.

Anläggningarna ägs av kommunen och tekniska avdelningen ansvarar för drift och underhåll.

Lyssna