Elevhälsa och hälsovård

Två händer håller i ett hjärta. Foto.

Kommunen har en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård. Elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen och tar uppdrag från förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, friskolor och kooperativ.

Så arbetar vi med elevhälsa

Elevhälsans arbete bedrivs utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv både på individ-, grupp- och organisationsnivå.  Elevhälsan består av flera olika professioner som samverkar med varandra och sätter elevens behov i centrum.

Vi arbetar direkt med eleven och hans eller hennes familj samt med pedagoger i skolan. Vi har specialistkompetenser på flera områden och arbetar i team som är knutna till skolorna. Vi arbetar direkt i klassrummet eller arbetsrummet under den tid det finns behov av våra resurser och vårt stöd.

Kontakter på elevhälsan

Skolsköterskor

Lenhovdaskolan F-4, Nottebäckskolan F-6, Uppvidinge gymnasieskola

Andrea Westlund
Mobil: 073-429 36 74
E-post: andrea.westlund@uppvidinge.se

Åsedaskolan F-9

Johanna Rosell
Telefon: 0474-471 23, mobil: 070-244 13 57
E-post: johanna.rosell@uppvidinge.se

Alstermoskolan F-6, Grundsärskolan, Lenhovdaskolan 5-6, Älghultskolan 7-9

Carina Eveborn Nilsson
Telefon: 0474-474 04, mobil: 070-244 13 56
E-post: carina.eveborn-nilsson@uppvidinge.se

Skolläkare

Jessica Hultkvist

Skolkuratorer

Alstermoskolan F-6, Älghultskolan 7-9

Linda Snygg-Aronsson
Mobil: 073-342 25 01
E-post: linda.snygg-aronsson@uppvidinge.se

Åsedaskolan F-9, Uppvidinge gymnasieskola

Josefine Jonsson
Mobil: 073-361 87 97
E-post: josefine.jonsson@uppvidinge.se

Nottebäckskolan F-6, Lenhovdaskolan F-6, Grundsärskolan

Josefina Svensson
Mobil: 073-303 94 39
E-post: josefina.svensson@uppvidinge.se

Uppvidinge gymnasieskola

Linnéa Knutsson
Mobil: 070-829 45 03
E-post: linnea.knutsson@uppvidinge.se

Specialpedagog

Tal och Språk

Anne Ekman
E-post: anne.ekman@uppvidinge.se

Helene Hjert
E-post: helene.hjert@uppvidinge.se

Verksamhetschef för Elevhälsan

Yvonne Petersson
Telefon: 0474-471 22, mobil: 072-156 14 48
E-post: yvonne.petersson@uppvidinge.se

Elevvårdsteam

Elevvårdsteamets uppgift är att tillsammans med skolans personal främja, upprätthålla och öka elevernas måluppfyllelse. Elevvårdsteamet har regelbunda sammanträden. Vid behov av skolpsykolog kontaktas verksamhetschefen för elevhälsan.

Varje skolenhet har ett elevvårdsteam som består av

  • Rektor
  • Speciallärare/specialpedagog
  • Skolkurator
  • Skolsköterska

Tal och språk

Specialpedagogerna arbetar med frågor som rör tal- och språksvårigheter inom förskola och skola.

Specialpedagogernas uppgifter är att

  • Utveckla arbetet inom tal, språk och kommunikation
  • Ger råd och stöd till personal, barn/elever och föräldrar
  • Gör observationer i verksamheten
  • Genomför språkliga utredningar och kartläggningar
  • Ger direkt träning till barnet/eleven enskilt eller i grupp
  • Utveckla kontakter och samarbetar med andra aktörer, organisationer och nätverk

Skoldatateket

Skoldatateket i Uppvidinge kommun är en övergripande pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med IT-kompetens sätts i centrum. Skoldatateket vänder sig till all personal från förskola till gymnasium som undervisar barn/elever med behov av särskilt stöd. Pedagogens kunskap om alternativa lärverktyg för barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, matematiksvårigheter, koncentrationssvårigheter, ADHD och närliggande problematik kan utgöra skillnaden mellan att lyckas eller inte i skolsituationen.

Vi erbjuder inlästa läromedel och studiestöd via Inläsningstjänst till alla elever i grundskolan och gymnasiet. Alla har också tillgång till rättstavningsprogram och talsyntes i vår G-suite domän.

Stava Rex manuallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Spell right lathundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Claro read Chrome manuallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheter och intresseorganisationer

Specialpedagogiska skolmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Dyslexiforeningen.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Media om dyslexi  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Myndigheten för tillgängliga medierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Recensioner av appar till  Android- och Apple-produkter

Skolappar.nulänk till annan webbplats  
Pappasappar.selänk till annan webbplats