Missbruk

Är du orolig för egen del eller för någon i din närhet som har problem med alkohol, droger eller spelar för mycket om pengar?

Du är välkommen att kontakta oss och ställa dina frågor. Du kan skicka e-post eller ringa. Bara för att du frågar kommer du eller den du frågar om inte hamna i socialtjänstens register.

Vid en första kontakt kan vi hjälpa dig med att kanske få svar på en del frågor och underlätta för hur du ska gå vidare. Vi kan ge råd, hänvisa till någon annan du kan få hjälp av eller påbörja en mer formell kontakt med socialtjänsten för att kunna utreda vilket behov av stöd du har.

Du kan kontakta oss för att göra en ansökan om hjälp till dig själv eller anmäla någon du är orolig för. Anmälan kan göras anonymt. Alla de anmälningar som kommer till oss måste vi följa upp.

Efter första kontakten

Om du, efter att haft en första kontakt med oss, tror att vi kan hjälpa dig med de bekymmer du har kommer du att få en tid för att träffa en socialsekreterare. Socialsekreteraren kommer att utreda hur din situation ser ut och vad för slags stöd du kan behöva.

Det kan behövas att du kommer iväg till ett behandlingshem för att få möjlighet till rätt behandling, men för de flesta vi träffar räcker det med stöd i öppenvård. Kommunens behandlare sitter i Åseda men kan träffas över hela kommunen. Vi arbetar tillsammans för att skapa en planering som erbjuder det stöd du behöver. Öppenvården erbjuder bland annat samtalsstöd och Återfallsprevention.

Allt stöd vi erbjuder är kostnadsfri.

Lyssna