Anhörigstöd

Missbrukar någon i din närhet alkohol eller droger? Då kan du få hjälp i din situation och råd om vad du kan göra.

Det kan vara en familjemedlem, en arbetskamrat eller en vän. Det är ofta väldigt svårt att stå bredvid och se på när någon mår dåligt eller far illa. Kontakta mottagningsgruppen och be att få tala med en socialsekreterare med inriktning mot missbruk. Du kan få stöd i din situation, svar på olika frågor och råd om vad du kan göra.

Du behöver inte uppge varken namnet på dig själv eller personen som missbrukar och samtalen sker under sekretess.

Lyssna