Avfall och återvinning

Glasåtervinning på Linneberga återvinningscentral. Foto.

Kommunen ansvarar för insamling och behandling av allt hushållsavfall. Uppvidinge samarbetar med Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Aneby kommuner när det gäller hantering av hushållsavfall.

Som hushållsavfall räknas till exempel städavfall, matavfall och grovavfall som uppstår i hemmet, liksom avloppsslam och latrin. Även avfall från verksamheter och företag, om det är avfall som uppkommer på grund av att människor vistas i lokalerna, räknas som hushållsavfall. Övrigt industri- och verksamhetsavfall hanteras av verksamheterna själva, vanligtvis genom entreprenör.

Kommunens mål är att minska mängden avfall på soptippen. Avfallet kan istället återanvändas, återvinnas eller energiutvinnas. Ett steg som har tagits är att allt hushållsavfall sorteras och en stor del blir fjärrvärme genom förbränning och biogasutvinning i ett samarbete mellan Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Aneby och Uppvidinge kommuner.

Vill du ha ditt grovavfall hämtat utan kostnad?

Boka Grovturen

Bokning via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefon: 0474-470 75

Turlista för grovturenPDF

SopsorteringsguidePDF