Trädgårdstippar

Som fastighetsägare kan du lämna komposterbart avfall från trädgården på trädgårdstipparna i Alstermo, Fröseke, Lenhovda, Norrhult/Klavreström, Åseda och Älghult.

Dela upp trädgårdsavfallet så här

  • Ris - till exempel grenar, sly och små träd
  • Kompost - till exempel löv, gräsklipp och växtdelar

Trädgårdstipparna finns på följande platser

  • Alstermo, infart från Långgatan mot Dansarelid
  • Fröseke, Modigs väg
  • Lenhovda, vid reningsverket, infart från riksväg 31, cirka 800 meter söder om Statoil
  • Norrhult/Klavreström, slutet av Bergsrådsvägen, Kullatippen
  • Åseda, Östra vägen, mitt emot Skogskyrkogården
  • Älghult, Lenhovdavägen, vid gamla sågen

Öppettider

Trädgårdstipparna är öppna alla dagar, förutom den i Älghult som är öppen fredag till måndag.

Trädgårdsavfallet behandlas på plats genom kompostering respektive flisning. Löv, gräsklipp och växtdelar komposteras och den färdiga komposten används i kommunens gatu- och parkverksamhet. Riset flisas och används som bränsle i värmeverk.

Lämna endast trädgårdsavfall!

På trädgårdstipparna får endast rent komposterbart trädgårdsavfall lämnas. Plastsäckar, stubbar, sten, byggnadsvirke och annat avfall lämnar du på Linneberga återvinningscentral. Inblandning av annat avfall kan förstöra maskiner och den färdiga komposten kan bli förorenad. Överträdelser kan leda till att tipparna måste stängas.