Näringsliv och arbete

Vi ser möjligheter där andra ser problem och företagen hjälps åt för att växa tillsammans.

En kommun med företag inom nästan alla sektorer och inriktningar

Kommunen med sina cirka 9 500 invånare har cirka 1 150 företag vilket betyder att var nionde person du möter på gatan driver ett företag. Detta gör att Uppvidinge verkligen kan kallas för en entreprenörsbygd. I kommunen råder en Uppvidingeanda, en anda som genomsyras av småländsk envishet och finurlighet.

Behöver du näringslivskontakter eller en industrifastighet, ta kontakt med kommunen som hjälper dig komma i kontakt med rätt personer inom den kommunala förvaltningen, lotsar dig vidare till andra myndigheter eller organisationer när så behövs.

Lyssna