Familjecentralen

Ett barn leker med duplo. Foto.

Familjecentralen i Åseda är en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna. Här finns också vår öppna förskola.

Vi arbetar på Familjecentralen

Här arbetar barnmorska, bvc-sköterska, förskollärare och en socionom från socialförvaltningens öppenvård.

Barnmorskemottagningen

Vi arbetar med

  • graviditetskontroller
  • preventivmedelskontroller
  • föräldrastöd
  • ungdomsmottagning

Barnmorska, telefon: 0474-58 76 65
Finns även möjlighet att lämna meddelande på Mina vårdkontakter på 1177.se

Barnhälsovård 0-6 år

Vi träffas regelbundet under barnets första sex år. Vårt mål är att ge stöd och råd i föräldraskapet vid både enskilda möten och i föräldragrupper.

Telefontid: måndag - torsdag klockan 08.00-08.30
Finns även möjlighet att lämna meddelande på Mina vårdkontakter på 1177.se

Distriktsköterska, telefon: 0474-49 98 09

Ungdomsmottagning upp till 23 år

Ungdomsmottagningen vänder sig till tjejer och killar upp till 23 år. Hit kan du komma om du har frågor om kroppen, sex, samlevnad, preventivmedel, relationsproblem, mobbning, alkohol eller andra droger eller om du bara vill ha någon att tala med.

Drop in till barnmorska på tisdagar: klockan 14.30-16.30
Barnmorska, telefon: 0474-58 76 65
Socionom, telefon: 070 557 964

Öppna förskolan

Alla familjer med barn i ålder 0-6 år är välkomna till Öppna förskolan. Vi leker, sjunger, berättar sagor, skapar med lera, färg och former, umgås och träffar nya vänner. Ta gärna med er lunch och ät tillsammans på Öppna förskolan. Kaffe, te, fralla och kringla säljs till självkostnadspris.

Måndag-fredag: klockan 09.00-12.00
Telefon: 072 185 09 66
Samordnare, telefon: 0474-471 93

Föräldrautbildningar

Föräldrautbildningar COS (Circle of security, trygghetscirkeln på svenska)

Utbildningen startas löpande upp och ort bestäms utifrån var de flesta anmälda bor.

  • Trygghetscirkeln för gravida (3 tillfällen)
  • Trygghetscirkeln för föräldrar till barn 0-3 år (7 tillfällen)

Anmälan till föräldrautbildning COS

Heléne Hjert
Telefon: 073-305 64 31
E-post: helene.hjert@uppvidinge.se

Föräldrastödsutbildning COPE (Community education parent programme)

  • För föräldrar till barn 3- 12 år (10 tillfällen)
  • För tonårsföräldrar (10 tillfällen)

Anmälan till föräldrastödsutbildning COPE

Johanna Fälth
Telefon: 070-521 15 96
E-post: johanna.falth@uppvidinge.se

Katarina Gustafsson
Telefon: 070-670 33 38
E-post: katarina.gustafsson@uppvidinge.se

Socialförvaltningen, individ-och familjeomsorgen

På Familjecentralen finns personal från socialförvaltningens öppenvård. Öppenvården vänder sig till alla familjer, föräldrar och ungdomar.

Hit kan du komma för bland annat

  • Råd och stöd när det gäller exempelvis stöd i föräldraskapet, relationsproblematik, oro kring barnen eller psykosociala frågor.
  • Information om vad socialtjänsten kan hjälpa till med i olika situationer.

Vad samtalen handlar om beror på vad ni som familj och enskild har behov av och vad ni önskar.

Kontakten är kostnadsfri och tystnadsplikt gäller.

Socionom, ring för tidsbokning på telefon: 070 557 94 64