Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter och ersättare väljs av kommunfullmäktige. Utskotten väljs av respektive nämnd/styrelse.

Kommunfullmäktige är de som har högst beslutande rätt och är politiker som blivit framröstade av Uppvidingeborna. Ofta har politikerna andra jobb vid sidan av sina uppdrag och därför väljer de en kommunstyrelse som leder och samordnar arbetet i kommunen.

Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för kommunens utveckling, fysisk planering, mark- och bostadspolitik, sysselsättnings- och näringslivsfrågor. De har även hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och de anställda samt kommunens ekonomiska ställningen. Utöver det ser de även till att ledamöterna i kommunfullmäktige får en sammanställning av all fakta och förslag innan de ska fatta beslut i olika ärenden. Vissa frågor kan beslutas direkt av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare

Ledamöter


Ersättare

Niklas Jonsson (S), Åseda, ordförande


Bodil Fager Bergqvist (S), Alstermo

Anders Käll (M), Klavreström, vice ordförande


Margareta Schlee (M), Norrhult

Peter Danielsson (S), Alstermo


Peter Ekman (S), Åseda

Susanne Karlsson (S), Lenhovda


Kent Bergqvist (S), Alstermo

Tony Johansson (S), Norrhult


Bjarne Svensson (S), Åseda

Jerker Blomqvist (M), Tälleryd


Mikaela Gross (-), Åseda

Viktoria Birgersson (C), Åseda


Torbjörn Gustafsson (C), Lenhovda

Ingrid Hugosson (C), Åseda


Frida Sundqvist Hall (-), Åseda

Anders Ljungqvist (-), Åseda


Björn Dahlén (KD)

Kerstin Ljungqvist (-), Åseda


Simon Bring (SD), Åseda

Christina Lindqvist (KD), Åseda


Robert Fredriksson (SD), Åseda

   

Lyssna