Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter och ersättare väljs av kommunfullmäktige. Utskotten väljs av respektive nämnd/styrelse.

Kommunfullmäktige är de som har högst beslutande rätt och är politiker som blivit framröstade av Uppvidingeborna. Ofta har politikerna andra jobb vid sidan av sina uppdrag och därför väljer de en kommunstyrelse som leder och samordnar arbetet i kommunen.

Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för kommunens utveckling, fysisk planering, mark- och bostadspolitik, sysselsättnings- och näringslivsfrågor. De har även hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och de anställda samt kommunens ekonomiska ställningen. Utöver det ser de även till att ledamöterna i kommunfullmäktige får en sammanställning av all fakta och förslag innan de ska fatta beslut i olika ärenden. Vissa frågor kan beslutas direkt av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 2023-2026

Ledamöter och ersättare

Ledamöter

Ersättare

Simon Bring (SD), ordförande

Jörgen Holmberg (SD)

Viktoria Birgersson (C), vice ordförande

Niklas Jonsson (S)

Peter Danielsson (S)

Torbjörn Gustafsson (C)

Anders Käll (M)

Fredrik Gustafsson (M)

Ingrid Hugosson (C)

Andreas Söderström (KD)

Susanne Karlsson (S)

Bodil Fager Bergqvist (S)

Robert Fredriksson (SD)

Richard Revelj (SD)

Jessica Rask (M)

Sara Lif Andersson (M)

Sven-Olof Svensson (LPo)

Christina Lindqvist (KD)

Tony Johansson (S)

Peter Ekman (S)

Matthias Sjöberg (V)

Marianne Wallin (V)

   

Lyssna