Stöd vid en kris

Vid större olyckor och katastrofer kan kommunens krisstödsgrupp kallas in för att ge stöd och hjälp åt drabbade och berörda.

Krisstöd är en kommunalt samordnad grupp för psykiskt och socialt omhändertagande av drabbade vid större olyckor och katastrofer som sker inom Uppvidinge kommun eller som på annat sätt berör invånare och personer som vistas i kommunen. Ett tjugotal stödpersoner är knutna till krisstödet och dessa kan vid behov kallas in.

När aktiveras krisstödsgruppen?

  • Vid större olyckor och katastrofer
  • När behovet är större än de normalt tillgängliga resurserna

Krisstödets ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av representanter från:

  • Uppvidinge kommun
  • Svenska kyrkan
  • Polisen
  • Räddningstjänsten Östra Kronoberg
  • Region Kronoberg

Stödpersonernas uppgifter

Stödpersonerna tar hand om:

  • drabbade genom att ge emotionell första hjälp
  • anhöriga och oskadade genom att lösa praktiska problem
  • eventuella vittnen och chockade genom att skydda dem från ytterligare påfrestningar.

Informations- och stödcenter

Krisstödsinsats sker normalt inte på olycksplatsen utan på en annan mer lämplig plats, ett informations- och stödcenter. I samband med en krisstödsinsats kommer information om var stödcenter upprättas att lämnas via kommunens informationskanaler.

Lyssna