Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ansvar för god och säker vård i den sjukvård som socialförvaltningen har ansvar för. Det är ett övergripande ansvar som grundar sig på beslut om hur verksamheten ska fungera och på uppföljningar av den.

Den som har synpunkter på hur sjukvården fungerar ska i första hand vända sig till den som utför uppdraget, men kan också vända sig till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan.

Lyssna