Datum och tid: 19 maj 2024 kl. 12.00-14.00 Plats: Flybo bygdegård

Flyboloppet

Kom och spring Flybo runt! Flybomilen och Lilla Flyboloppet.

Flybomilen är 10 kilometer långt och går dels på asfalterade vägar, dels på skogsvägar.

Lilla Flyboloppet för de yngre är 1,5 kilometer långt och går främst runt centrala Flybo.

Start och mål är vid Flybo bygdegård.

Anmälan: Mejla namn, ålder, eventuell klubbtillhörighet och vald sträcka (10 eller 1,5 kilometer) till johan_vilhelm@hotmail.com.

Flybo bygdegårdscafé kommer att hålla öppet denna helg (Natur- och kulturrundan i Uppvidinge). Parkering finns vid bygdegården. Mer information om lopp och arrangemang skickas ut på Flybo bygdegårds Facebook-sida.

Betalning sker i samband med anmälan till bankgiro 555 - 0017. 100 kronor för Flybomilen, 50 kronor för Lilla Flyboloppet. I priset ingår diplom efter genomfört lopp.

Arrangör: Flybo bygdegårdsförening

Lyssna