Ansök eller säg upp plats

Vi arbetar för att barnet i första hand placeras i någon av de förskolor eller fritidshem som finns i det område där barnet är folkbokfört.

Du ansöker om plats på förskola och fritidshem via vår e-tjänst. Om du önskar plats på fritidshem när ditt barn börjar i förskoleklass, är det viktigt att du ansöker om det.

Lämna in placeringsschema via Förskola- och fritidshems e-tjänst

Schematid grundas på de tider och dagar då båda vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar eller omfattas av arbetsmarknadsåtgärder samt under tiden för resor till/från arbete/studier. Det är viktigt att ett nytt schema registreras vid förändring.

Barn folkbokförda i annan kommun

Vårdnadshavare med barn folkbokförda i annan kommun kan ansöka om plats i Uppvidinge kommun. Om båda kommunerna är överens och om det finns möjlighet erbjuds plats i förskola, förskoleklass eller på fritidshem.

Ansök om plats i annan kommun

Vårdnadshavare med barn folkbokförda i Uppvidinge kommun kan söka plats i annan kommun. Ansökan görs då till den kommun där man vill ha plats. Såväl Uppvidinge kommun som den mottagande kommunen måste ge sitt godkännande innan barnet får en plats i förskola, förskoleklass eller på fritidshem.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats ska ske minst två månader i förväg. Avgift tas ut under uppsägningstiden, oavsett om platsen nyttjas eller ej.

Uppsägning av plats görs via:

Förskola- och fritidshems e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna