Åsedaskolan F-6

Åsedaskolan

På Åsedaskolan F-6 har vi som övergripande mål att tillsammans arbeta för att alla elever ska få en bra omsorg och skoltid där de kan utvecklas och växa utifrån sina förutsättningar.

Vår verksamhet ska präglas av trygghet och vara en miljö där man visar respekt för varandra.

Inga elever eller vuxna ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling.

All personal på skolan ska vara goda förebilder och se alla elever som sitt ansvar.

Eleverna ska ha möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Vår skola har en hälsoprofil, vilket betyder att vi från olika perspektiv arbetar för att eleverna ska trivas och må bra.

Lyssna