Industritomter

Vill du bygga en ny industrifastighet eller vill du expandera din befintliga verksamhet? Vi kan erbjuda industritomter på flera orter i kommunen.

Markpriset för industri är 15 kronor per kvadratmeter i alla samhällen. Fastighetsbildning sker enligt gällande detaljplaner efter hand som det finns intressenter.

Anslutningsavgift för vatten samt spill- och dagvattenavlopp är 50 000 kronor. Där dagvattnet tas omhand lokalt blir det en reduktion med 10 000 kronor.

Kontakta vår näringslivsutvecklare för mer information.