Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nyheter från socialnämnden

Man som håller äldre kvinna i handen. Foto Alexander Hall

Socialnämnden den 6 december behandlade bland annat ärenden om genomlysning av äldreomsorgen och socialnämndens ekonomiska uppföljning.

Verksamhetsgenomlysning av äldreomsorgen

PwC har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört en genomlysning av äldreomsorgen. En rådgivningrapport lämnades till kommunstyrelsen den 10 september.

På uppdrag av socialnämnden har socialförvaltningen har tagit fram en handlingsplan utifrån rådgivningsrapporten. Socialnämnden antog handlingsplanen på sammanträdet.

Socialnämndens ekonomiska uppföljning

Socialförvaltningen beräknas ge ett underskott på 13,9 miljoner kronor år 2018. Socialnämnden godkände redovisningen.

Läs mer i protokollet

Protokollet från sammanträdet finns publicerat på vår webbplats. Länk hittar du längre ner på den här sidan.

Lyssna