Tillgänglighetsredogörelse för uppvidinge.se

Uppvidinge kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den och på den här sidan beskriver vi hur uppvidinge.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från uppvidinge.se i något annat format, vänligen kontakta oss.

Kontakta oss gärna på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister till webben@uppvidinge.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det:

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Uppvidinge kommun har inte tillräckliga resurser att tillgängliggöra gamla pdf-dokument men vi anser att de är viktiga för allmänheten ur demokratisynpunkt och väljer därför att ha dem publicerade. Detta gäller även vissa nya dokument, som protokoll och kallelser. Här hänvisar vi till paragraf 12 i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som handlar om undantag för oskäligt betungande anpassning. Vi arbetar för att nya pdf-dokument ska uppfylla kraven i så stor utsträckning som möjligt.
  • Det finns flera e-tjänster och system, som du når via uppvidinge.se, som inte uppfyller alla tillgänglighetskrav. Några av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetskraven är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Detta tas i beaktande vid kommande upphandlingar.

Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av uppvidinge.se.

Senaste bedömningen gjordes den 11 september 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 mars 2021.

Lyssna