Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Klart med ledamöter till styrelse och nämnder

Kommunfullmäktige utsåg under tisdagskvällen ledamöter till kommunstyrelsen och nämnder för mandatperioden 2019-2022.

Under tisdagen utsåg kommunfullmäktige de ledamöter som ska sitta i kommunens styrelser och nämnder. Här presenteras ordförande och vice ordförande samt ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

Kommunstyrelsen

Ordförande

Niklas Jonsson (S)

Vice ordförande

Anders Käll (M)

Ledamöter

Niklas Jonsson (S), Peter Skog Lindman (S), Susanne Karlsson (S), Tony Johansson (S), Anders Käll (M), Jerker Blomqvist (M), Patrik Davidsson (C), Ingrid Hugosson (C), Christina Lindqvist (KD), Kerstin Ljungqvist (SD), Anders Ljungqvist (SD)

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande

Jan Wernström (S)

Vice ordförande

Margareta Schlee (M)

Ledamöter

Jan Wernström (S), Jim Johansson (S), Martina Gustafsson (S), Birger Johansson (S), Margareta Schlee (M), Mikaela Gross (V), Torbjörn Gustafsson (C), Sadiq Sahal (C), Anna-Lena Gustafsson (KD), Anders Ljungqvist (SD), Robert Fredriksson (SD)

Socialnämnden

Ordförande

Lars-Erik Hammarström (S)

Vice ordförande

Carl Krekola (M)

Ledamöter

Lars-Erik Hammarström (S), Bjarne Svensson (S), Anette Vallentin (S), Peter Englén (S), Carl Krekola (M), Matthias Sjöberg (V), Ingrid Hugosson (C), Thomas Lindberg (C), Eva Palmqvist, Kerstin Ljungqvist (SD), Börje Mellin (SD)

Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförande

Marie Hammarström-Linnér (S)

Vice ordförande

Mikael Thelander (M)

Ledamöter

Marie Hammarström-Linnér (S), Kent Bergqvist (S), Peter Ekman (S), Mikael Thelander (M), Magnus Gustafsson (C), Einar Håkansson (C), Rickard Revelj (SD)

Lyssna