Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppvidingeborna trivs men vill ha fler bostäder

Fyra studenter från Linnéuniversitetet på Olofsgatan i Åseda. Foto.

Jamei Kerr, Linnea Ammon, Hanna Nyman och Sofia Aureoles Geymont från Linnéuniversitetet har undersökt vad invånare i Uppvidinge tycker om att bo och leva i sin kommun. Foto: Anna Tigerström/Uppvidinge kommun

Uppvidingeborna är nöjda med sitt boende men fler bostäder behövs. Det framkommer i ett arbete som fyra studenter på Linnéuniversitetet gör.

I samarbete med Uppvidinge kommun har fyra studenter på freds- och utvecklingsprogrammet på Linnéuniversitetet undersökt vad invånare och företag tycker om sin boendesituation och vad de har för önskemål om hur kommunen kan utvecklas som en plats att bo och leva i.

Jamei Kerr, Linnea Ammon, Hanna Nyman och Sofia Aureoles Geymont har haft sammankomster med invånare i Fröseke, Lenhovda och Åseda, med fyra olika företag i kommunen och har dessutom samlat in synpunkter via frågeformulär.

Nästan alla som svarade på frågor var väldigt nöjda med sitt eget boende men de var också överens om att det behövs fler bostäder, framförallt för yngre och äldre personer.

Så tycker invånarna i korthet

Fröseke

 • Väldigt nöjda med sitt boende. Tycker om att äga sin egen bostad och att bo nära naturen.
 • Dålig tillgänglighet till service och nödvändiga tjänster.
 • Stor önskan om att öppna en livsmedelsbutik.
 • Fler lägenheter efterfrågas, gärna miljövänliga och energisnåla.

Lenhovda

 • Bra tillgänglighet till service och tjänster.
 • Positiva till att fler lägenheter byggs.
 • Fungerande kollektivtrafik. Bra vägar.
 • Behov av enkla och billiga lägenheter för ungdomar som flyttar hemifrån.

Åseda

 • Uppskattar närheten till naturen och utomhusaktiviteter.
 • Bra tillgång till tjänster och service.
 • Intresserade av trygghetsboende för äldre.
 • Nödvändigt att det byggs fler hus och lägenheter.
 • Planer på vindkraftverk väckte stor debatt.

Företagen

 • Alla företag har många som pendlar och få av dem har uttryckt att de vill bo i kommunen.
 • Företagen kämpar med att locka dit kompetent arbetskraft.
 • Bostadsbristen har påverkat verksamheten.
 • Busstiderna behöver anpassas bättre efter arbetstider.
 • De anställda som bor i kommunen är nöjda med sin boendesituation.
 • Kommunens detaljplanering upplevs som en flaskhals för byggnation av nya bostäder.

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson (S) har lyssnat på studenternas föredragning av arbetet:

- Det här är väldigt värdefullt för oss. Vi tar med oss detta i visionsarbetet vi påbörjar nu (Vision 2040). Vi känner igen mycket, till exempel dilemmat hur vi ska få unga att stanna kvar eller flytta hem igen när de har varit ute en vända i landet eller världen. Vi fortsätter gärna också att ta hjälp av Linnéunversitetet att undersöka och belysa invånarnas önskemål, kommenterar Niklas Jonsson.

Lyssna