Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ett Kronoberg fritt från våld

Ett Kronoberg fritt från våld. Skärmklipp.

Uppvidinge kommun deltar i den nationella kampanjveckan En vecka fri från våld, som belyser arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Den nationella och återkommande kampanjveckan En vecka fri från våld belyser det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Under hela vecka 48 (25 november-1 december) arrangeras ett flertal aktiviteter i länet.

I Kronobergs län uppmärksammar vi veckan genom initiativet Ett Kronoberg fritt från våld. Från måndagen 25 november till söndagen 1 december arrangeras en rad olika aktiviteter såsom föreläsningar, utställningar, informationsbord, nätverksträffar, filmvisning med mera - i Växjö, Uppvidinge och runt om i länet.

- Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem. Med den här satsningen vill vi visa att frågan är allas ansvar och skapa ett bredare engagemang och en ökad kunskap, säger Tomas Blad Lindahl, Uppvidinge kommuns representant i styrgruppen för veckan och som även representerar MÄN Växjö.

Målet och syftet med veckan är att sätta ljus på det preventiva arbetet och uppmuntra till lokala och regionala aktiviteter och samverkan inom området. På så sätt kan utvecklingen drivas framåt vad gäller våldsförebyggande arbete.

Enligt Brottsförebyggande rådets statistik är 98 procent av de som är misstänkta för våldtäkt är män. 84 procent av alla misstänkta för misshandel är män. 88 procent av alla som anmälts misstänkta för olaga hot är män. Forskning från bland annat Världsbanken har visat på en tydlig koppling mellan mäns attityder kring jämställdhet och deras våldsutövande.

Utställning på Uppvidinge bibliotek

Under hela vecka 48 kan du se utställningen "Cause of death: Woman" på biblioteken i Uppvidinge kommun.
Arrangör: Uppvidinge kommun
Tid: Dagtid
Plats: Biblioteken i Uppvidinge kommun

Om Ett Kronoberg fritt från våld

I Kronobergs län arrangeras veckan under namnet Ett Kronoberg fritt från våld – ett initiativ och samarbete mellan Brottsofferjouren Växjö, Familjefrid Kronoberg, Kvinnojouren Blenda, Länsstyrelsen i Kronobergs län, MÄN, Region Kronoberg, Rädda Barnen, Smålandsidrotten och Växjö Zontaklubb.

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Landsting, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och länsstyrelserna. Aktivitetsveckan startade 2016 och har sedan dess växt för varje år.

Utställning på

Kontaktpersoner:
Tomas Blad Lindahl, MÄN Växjö, 0705-62 43 11, tomas.b.lindahl@mfj.se
Åsa Brittsten Hjelm, Kvinnojouren Blenda, 070-391 56 04, asa@kvinnojourenblenda.se

#enveckafrifrånvåld

Lyssna