Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny plattform för företagande i länet

Skärmklipp från businessregionkronoberg.se.

Region Kronoberg och kommunerna i Kronobergs län lanserar nu businessregionkronoberg.se, en ny plattform för företagande.

Business Region Kronoberg är ett samarbete mellan de åtta kommunerna i länet och Region Kronoberg med målet att vara en självklar ingång för företag som vill starta nytt, utveckla eller etablera sig i Kronobergs län. Tanken med plattformen businessregionkronoberg.se är att företagare ska få hjälp att hitta det stöd och de erbjudanden som finns och att få vägledning till rätt aktör.

På plattformen finns även ett register och lediga lokaler och mark i länets åtta kommuner.

Om Business Region Kronoberg

Business Region Kronoberg är ett samarbete mellan Region Kronoberg och länets åtta kommuner och samordnas av Region Kronoberg via en gemensam avsiktsförklaring från 2019. Efter tre år (våren 2022) kommer verksamheten att utvärderas för att se på vilket sätt samarbetet ska bedrivas på bästa sätt framöver.

Lyssna