Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

De nationella programmen på gymnasieskolan avvecklas

De nationella programmen på Uppvidinge gymnasieskola avvecklas inför läsåret 2020/2021. Det beslutade Kommunfullmäktige på tisdagskvällen.

Kommunfullmäktige har beslutat att Uppvidinge gymnasieskola inte kommer att driva några nationella program från och med läsåret 2020/2021. Introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen kommer att finnas kvar.

Avvecklingen av gymnasieskolans nationella program var ett av de förslag på kostnadssänkande åtgärder som togs fram för att få en ekonomi i balans i kommunen. Det är få elever som har sökt till skolan de senaste åren. Inför läsåret 2019/2020 sökte totalt sex elever de nationella programmen vid Uppvidinge gymnasieskola.

- Det här är ett beslut vi har varit tvungna att ta utifrån det låga sökantalet. Vi är också tvungna att göra kostnadssänkningar inom kommunen och nu kan vi istället fokusera på en hög kvalitet i vår grundskola. En kommun i vår storlek ska i första hand fokusera på att skapa en bra grundskola. Det lägger grunden för hela livet, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson (S).

- Samhällsutvecklingen är också sådan att många ungdomar vill söka sig till större skolor med ett större utbud. Den förändringen är inte enkel att bromsa eller vända, säger Niklas Jonsson.

Uppvidinge gymnasieskola har under en längre tid dragits med såväl organisatoriska som ekonomiska svårigheter. Skolinspektionen har vid ett flertal tillfällen utfärdat förelägganden om vite avseende gymnasieskolan. Kritiken gäller bland annat att vuxenstuderande och ungdomsstuderande i hög grad blandas, vilket har varit en förutsättning för att få utbildningarna att starta.

Den beräknade kostnadseffekten av en avveckling av gymnasieskolans nationella program beräknas till 2,5 miljoner kronor per år.

Lyssna