Prioriterad provtagning för samhällsviktiga verksamheter

Arbetsgivare, både offentliga och privata, har nu möjlighet att testa anställda som har samhällsviktiga uppgifter.

Prioriterad provtagning görs under förutsättning att den som har symtom på covid-19 arbetar inom en verksamhet som bedöms som samhällsviktig och att personen skyndsamt behöver återgå i arbete.

Finns behov av provtagning för att anställd/anställda ska kunna återgå i arbete? Kontakta länsstyrelsenlänk till annan webbplats

MSB:s information om samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19 länk till annan webbplats