Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lärande i fokus när etablering- och arbetsmarknad byter förvaltning

Vuxenelever i ett klassrum. Foto.

Sedan den 1 augusti tillhör etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen barn- och utbildningsförvaltningen.

Utbildning före bidrag är grunden till kommunfullmäktiges beslut att flytta etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen från samhällsserviceförvaltningen och kommunstyrelsens beslutsområde till barn- och utbildningsförvaltningen och barn- och utbildningsnämnden.

Avdelningens nya förvaltningstillhörighet gäller från och med den 1 augusti.

­‑ Vi tror på utbildning före bidrag. Närheten till barn- och utbildningsförvaltningens kompetensområde och till Uppvidinge lärcenter ger bättre förutsättningar för de individer som är i kontakt med etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen. Det blir enklare med till exempel språkutveckling och validering av utbildning, säger Niklas Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Under hösten påbörjas arbetet med att anpassa verksamheten och skapa ännu tätare samarbete mellan Uppvidinge lärcenter och etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen.

Det uppdrag etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen i första hand har är att vara en samordnande verksamhet för det arbetsmarknadsarbete som bedrivs i kommunens verksamheter. Avdelningen har också ett uppdrag att ansvara för det initiala mottagandet av de flyktingar som anvisats kommunen.

Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen är en plats för individer att komma vidare till trygg sysselsättning eller anställning. Avdelningen arbetar intensivt med arbetsmarknadsfrågor genom att exempelvis förmedla och skapa praktikplatser och anställningar, samverka med andra aktörer internt och externt för att möjliggöra för varje invånare i Uppvidinge kommun att närma sig självförsörjning.

Lyssna