Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vad tycker du om din kommun?

I dagarna landar SCB:s medborgarundersökning hos 1000 personer i Uppvidinge kommun som får möjlighet att tycka till om sin kommun.

Nu är det dags att genomföra SCB:s medborgarundersökning i Uppvidinge kommun. Undersökningen genomförs på uppdrag av Uppvidinge kommun och handlar om hur du som invånare upplever att det är att leva och bo i kommunen.

Undersökningen syftar till att mäta invånarnas inställning till kommunens verksamheter, hur det är att bo och leva i Uppvidinge samt vilket inflytande invånarna upplever sig ha. Uppvidinge kommun genomför undersökningen vartannat år. Svaren ger viktig vägledning om hur kommunens förbättringsarbete kan prioriteras för att bättre möta dina och samhällets förväntningar.

I Uppvidinge kommer 1000 personer i olika åldrar och i olika delar av kommunen få möjlighet att delta. Det är möjligt att svara på frågorna via webb eller pappersenkät. All praktisk information kommer att skickas ut via brev till de berörda personerna.

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår 22 augusti till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Fler möjligheter att tycka till

Om du inte blir en av de utvalda att svara på enkäten finns möjlighet att när som helst skicka in dina synpunkter till oss i kommunen. Det kan du göra genom vår e-tjänst:

Tyck till om Uppvidinge kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna