Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder på Älghultskolan

Arbetsmiljöverket bedömer att Älghultskolans lokaler är i mycket dåligt skick och ställer krav på att brister ska åtgärdas.

Efter en inspektion på Älghultskolan den 24 november 2022 bedömer Arbetsmiljöverket nu att skolan är i mycket dåligt skick när det gäller underhåll och att ett flertal av bristerna utgör arbetsmiljörisker.

Uppvidinge kommun har tagit emot en underrättelse från Arbetsmiljöverket med ett antal villkor som innehåller krav på åtgärder. Meddelandet från Arbetsmiljöverket innehåller också en förvarning om beslut.

– Vi var medvetna om att Arbetsmiljöverket efter inspektionen skulle komma med krav på åtgärder. Underhållet är eftersatt sedan många år tillbaka. Det är absolut inte bra. Självklart är det oerhört viktigt att våra elever och vår personal på Älghultskolan ska ha en bra och trygg arbetsmiljö, säger Bodil Gustafsson, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen.

– Parallellt med att svara Arbetsmiljöverket kommer vi nu att fortsätta det arbete vi påbörjade i höstas då vi bland annat åtgärdade ventilationen för att få bukt med de höga radonhalterna och vi kommer att titta på det mest akuta först. Bland annat ska vi se över elinstallationerna, vilken är en av de punkter Arbetsmiljöverket listar, fortsätter Bodil Gustafsson.

I underrättelsen skriver Arbetsmiljöverket att de överväger att förbjuda Uppvidinge kommun att bedriva skolverksamhet i Älghultskolans lokaler från och med den 1 augusti 2023 om inte ett antal villkor är uppfyllda. Villkoren handlar bland annat om att åtgärda ventilationssystemen så att luftkvaliteten blir tillfredsställande, att åtgärda de elektriska systemen så att de inte kan orsaka skada eller ge upphov till ohälsa, att åtgärda förekomsten av emissioner, lukter och fukt och att undersöka och bedöma riskerna för störande buller.

Robert Fredriksson (SD) är ordförande i Barn- och utbildningsnämnden sedan årsskiftet:

– Det är inte förvånande att vi har fått den här underrättelsen från Arbetsmiljöverket och att den är så skarp. Älghultskolan har en underhållsskuld sedan över 20 år tillbaka. Anledningen är att det har funnits en osäkerhet kring skolans framtid och de senaste åren har man fört en politisk diskussion om renovering eller nybyggnation är det bästa valet.

– Samtidigt ger detta oss nu möjlighet att skynda på en långsiktigt hållbar lösning. Frågan om Älghultskolan har väldigt hög prioritet, säger Robert Fredriksson.

Uppvidinge kommun har möjlighet att lämna synpunkter på Arbetsmiljöverkets villkor och på den angivna tidpunkten fram till den 24 februari.

Lyssna