Beslut i kommunstyrelsen den 25 april

Kommunstyrelsen i Uppvidinge kommun har under sitt sammanträde 2024-04-25 tagit beslut om att avsluta Annie-Lie Jarhults uppdrag som chef för välfärds- och omsorgsförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunstyrelsens ordförande Simon Bring (SD) i uppdrag att inleda förhandlingar för att avsluta anställningen enligt ingånget anställningsavtal.

Välfärd- och omsorgsförvaltningen står inför en utmanande ekonomisk situation med ett stort underskott för år 2023 och arbetar nu utifrån en åtgärdsplan för år 2024-2025 för att få budgeten i balans.

- Annie-Lie har under sju år varit en uppskattad förvaltningschef. Utifrån de nuvarande och framtida utmaningar som förvaltningen står inför så ser kommunstyrelsen att vi har behov av ett nytt ledarskap. Därför påbörjar vi förhandlingar för att avsluta anställningen, säger Kommunstyrelsens ordförande Simon Bring (SD).

Arbete pågår med att tillsätta en tillförordnad förvaltningschef och rekryteringsarbete är påbörjat för att hitta en långsiktig lösning.

Lyssna