Personuppgiftsincident i Quiculum

Under vecka 22 har en personuppgiftsincident inträffat i skolsystemet Quiculum. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att stänga systemet för vårdnadshavare under en period.

Incidenten innebär att personuppgifter blivit synliga efter anrop i systemet. Enligt Quiculums loggar är det en unik användare som gjort anropen och därmed fått tillgång till informationen.

Barn- och utbildningsnämnden ser detta som en allvarlig incident och har beslutat att stänga Quiculum för vårdnadshavare under en period. I dagsläget finns ingen information om hur länge systemet behöver vara stängt.

Barn- och utbildningsnämnden skickade den 31 maj in en anmälan om incidenten till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Lyssna