Valfrihet inom hemtjänsten

Uppvidinge kommun har valfrihet inom hemtjänsten. Det innebär att du som har beslut om hemtjänstinsatser och bor i ordinärt boende, själv kan välja vilken utförare som ska arbeta i ditt hem och utföra de insatser som du har blivit beviljad.

Bakgrunden till valfriheten är Lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV. För att en privat utförare ska kunna erbjuda sina tjänster måste denne först godkännas av kommunen. Det är kommunen som bestämmer vilka krav utföraren måste uppfylla för att avtal ska tecknas. Idag finns ingen utförare som har blivit godkänd.

Val av utförare

I dagsläget finns det ingen valbar utförare för hemtjänst.

Det kommer fortfarande att vara kommunens biståndshandläggare som utreder och beslutar om rätten till hemtjänst. Biståndshandläggaren kommer att informera om de valmöjligheter som finns men det är du själv som väljer vilken utförare som du vill ha. En anhörig eller företrädare kan hjälpa dig. Om du inte vill välja så får du insatserna av den kommunala hemtjänsten.

Att byta utförare

Om du inte är nöjd med din utförare kan du byta. Du behöver inte uppge någon förklaring till varför du vill byta utförare. Kontakta biståndshandläggaren.

Avgifter

Hemtjänsten kostar lika mycket om du väljer kommunens hemtjänst eller ett privat företag. Avgiften ska även i fortsättningen betalas till kommunen.

Tilläggstjänster

Privata utförare kommer att kunna erbjuda tilläggstjänster som inte ingår i biståndsbeslutet. Tilläggstjänster baseras på en överenskommelse mellan kunden och utföraren. Utföraren fakturerar själv kunden för utförda tilläggstjänster.

Kommunens ansvar

Det fria valet inom hemtjänsten påverkar inte kommunens roll som huvudman. Det innebär att kommunen även fortsättningsvis har det yttersta ansvaret för alla hemtjänstinsatser även om de utförs av en privat utförare.

Lyssna