Särskilt boende

I Uppvidinge kommun finns kommunala särskilda boenden och boende för personer med demensdiagnos.

Vill du ansöka om särskilt boende använder du blanketten Ansökan enligt socialtjänstlagen som finns under E-tjänster och blanketter. Länk till blanketten hittar du även under Länkar längre ner på sidan.

Rutiner och regler för besök på våra särskilda boenden

Du som besöker en närstående ska vara helt symtomfri och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att tvätta händerna och hålla avstånd till andra.

Vi har alla ett ansvar för att minska risken för smittspridning och skydda personer i riskgrupp.

Regler för besökare

  • Känn noga efter så att ni inte har några symtom på covid-19! Om ni insjuknar under besöket bör ni informera personalen och lämna boendet.
  • Vid entrén och när ni kommer in i lägenheten/till säkra mötesplatsen ska ni sprita era händer.
  • Om möjlighet finns vill vi helst att besök sker i den enskildes bostad.
  • När ni passerar gemensamma utrymmen, till exempel i en korridor, ska ni hålla avstånd på minst två meter till övriga personer som uppehåller sig där.
  • Ni bör också hålla ett avstånd på två meter till den person ni besöker.
  • Om ni kommer att vara närmare ska ni informera personal om det så att ni får den skyddsutrustning som behövs för att förhindra smitta, samt får lära er hur den används.
  • Ni ska inte uppehålla er i gemensamma utrymmen och om ni tar kontakt med andra som bor på boendet, ska ni hålla avstånd.
  • Tänk på att inte vara fler vid besöket än att ni kan hålla avstånd.

Om smittspridning skulle uppstå på ett boende kan det bli aktuellt att återigen tillfälligt stänga för besök för att begränsa smittspridningen just på det boendet som är drabbat.

Lingården i Lenhovda

Lingården är ett särskilt boende i Lenhovda.

På Lingården finns fyra enheter, Almliden, Högåsen, Solviken och Ekbacka, med sammanlagt 30 lägenheter. Sex av dessa är tillfälliga platser. De finns på Ekbacka. På Lingården serveras alla måltider på de egna enheterna. Middag till pensionärer utifrån, personal och gäster serveras i den separata matsalen i huset.

Verksamheten är uppdelad så att en särskild arbetsgrupp ansvarar för hemtjänsten i området. Gruppen utgår från Lingården.

Hemsjukvården och distriktsrehab utgår också från Lingården.

Adress

Hasslavägen 2
364 41 Lenhovda

Enhetschef Lingården

Telefon: 0474-473 28

Enhetschef Hemtjänst

Telefon: 0474-473 08

Avdelningar

Almliden

Telefon: 0474-473 31

Högåsen

Telefon: 0474-473 32

Solviken

Telefon: 0474-473 26

Ekbacka

Telefon: 0474-473 33

Kök

Telefon: 0474-473 36

Hemsjukvård

Telefon 0474-473 27

Biståndshandläggare Lenhovda

Telefon: 0474-472 95

Fler kontakter

Olofsgården i Åseda

Olofsgården i Åseda är ett särskilt boende med 28 lägenheter

En del av Olofsgården är nybyggd 2015. Måltiderna serveras i små matsalar i anslutning till varje enhet. Det finns även en större lokal med möjligheter till aktiviteter och fester.

Frivilligverksamheten har stor betydelse liksom föreningen Höstglöd.

Gyllenbo är en dagverksamhet för personer med demensdiagnos och har sina lokaler på Olofsgården.

Hemtjänsten i området utgår från Olofsgården och hemsjukvården har lokaler på Olofsgården.

Adress

Riddaregatan 5
364 30 Åseda

Enhetschef Olofsgården

Telefon: 0474-471 54

Enhetschef Hemtjänst

Telefon: 0474-473 34

Avdelningar

Norrgården

Telefon: 0474-471 59

Södergården

Telefon: 0474-471 58

Mellangården

Telefon: 0474-471 45

Hemtjänst Åseda

Telefon: 0474-471 63

Hemsjukvård

Telefon: 0474-471 62

Kök

Telefon: 0474-471 61

Gyllenbo dagverksamhet

Östra kyrkogatan 6
Telefon: 0474-471 60

Biståndshandläggare Åseda

Telefon: 0474-473 90

Fler kontakter

Smedsgård i Alstermo (privat)

Smedsgård är ett särskilt boende i Alstermo.

Smedsgård bedriver särskilt boende enligt lagen om valfrihet, LOV.

Information om Smedsgård finns på deras webbplats:

Smedsgård.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solglimten i Norrhult

Solglimten på Solgården i Norrhult är ett boende med 8 lägenheter för personer med demensdiagnos.

Hemtjänsten i området utgår från Solgården och hemsjukvården har lokaler på Solgården.

Adress

Klavrevägen 37
364 44 Norrhult

Enhetschef Solglimten
Telefon: 0474-471 54

Solglimten
Telefon: 0474-472 31

Enhetschef Hemtjänst
Telefon: 0474-473 34

Hemtjänst Norrhult
0474-472 34

Hemsjukvård
Telefon: 0474-472 32

Kök
Telefon 0474-472 28

Biståndshandläggare Norrhult
Telefon: 0474-473 91

Biståndshandläggare Klavreström
Telefon: 0474-473 95

Fler kontakter

Storgården i Älghult

Storgården i Älghult är ett särskilt boende med 18 lägenheter.

Storgården har en gemensam matsal där samtliga måltider serveras.

På Storgården finns ett gruppboende, Lillagård, som är ett boende med sex lägenheter för personer med demensdiagnos.

Hemtjänsten i området utgår från Storgården och hemsjukvården har lokaler på Storgården.

Adress
Häradsvägen 28
364 95 Älghult

Enhetschef
Telefon: 0474-474 36

Lillagård
Telefon: 0474-474 40

Hemtjänst och särskilt boende
Telefon: 0474-474 39

Enhetschef Hemtjänst
Telefon: 0474-473 08

Hemsjukvård
Telefon 0474-474 35

Kök
Telefon: 0474-474 34

Biståndshandläggare
Telefon: 0474-473 91

Fler kontakter

Lyssna