Särskilt boende

I Uppvidinge kommun finns ett kommunalt särskilt boende i varje kommundel.

Vill du ansöka om särskilt boende använder du blanketten Ansökan enligt socialtjänstlagen som finns under E-tjänster och blanketter. Länk till blanketten hittar du även under Länkar längre ner på sidan.

Information om besök på säkra mötespunkter

Sedan den 1 april 2020 är det besöksförbud på alla särskilda boenden i Sverige för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. För att minska isoleringen för de enskilda som bor på våra särskilda boenden har vi därför skapat säkra mötespunkter utanför boendena. Där kan den enskilde på ett säkert och tryggt sätt träffa sina närstående.

Vad du som besökare behöver tänka på

Möten får endast ske efter tidsbokning. Kontakta enhetschef eller avdelningen. Datum, tid och längd för mötet bokas in.

Följande rutiner ska följas:

  • Ingen fysisk kontakt får ske.
  • Det finns möjlighet till ljudförstärkare vid besöket. Kontakta personal vid önskemål.
  • Alla parter ska vara utan luftvägssymtom.
  • Maximalt tre besökare. Barn får bara följa med om vårdnadshavaren tar ansvar för att även de kan följa rutinen.
  • Om möjligt kan personalen ordna fika till den enskilde och besökarna ha eget fika. Inget gemensamt fika.
  • Om något ska lämnas till den enskilde ska det lämnas till personalen som kan rengöra med ytdesinfektion. Blommor överlämnas till personal som ombesörjer att de sätts i vatten.
  • Den enskilde ledsagas av personal till mötespunkten. Besökarna ska sitta på sina platser innan den enskilde anländer. Personal ledsagar den enskilde tillbaka efter den sociala samvaron.
  • Om besöket behöver avbrytas tidigare än tänkt eller om det händer något oförutsett kan närstående ringa till avdelningen.

Om instruktionerna inte följs kan det leda till att den enskilde måste vistas i sin lägenhet i 14 dagar för att förhindra smittspridning till/inom boendet.

Lingården i Lenhovda

Lingården är ett särskilt boende i Lenhovda.

På Lingården finns fyra enheter, Almliden, Högåsen, Solviken och Ekbacka, med sammanlagt 30 lägenheter. Sex av dessa är tillfälliga platser. De finns på Ekbacka. På Lingården serveras alla måltider på de egna enheterna. Middag till pensionärer utifrån, personal och gäster serveras i den separata matsalen i huset.

Verksamheten är uppdelad så att en särskild arbetsgrupp ansvarar för hemtjänsten i området. Gruppen utgår från Lingården.

Hemsjukvården och distriktsrehab utgår också från Lingården.

Adress

Hasslavägen 2
364 41 Lenhovda

Enhetschef Lingården

Telefon: 0474-473 28

Avdelningar

Almliden

Telefon: 0474-473 31

Högåsen

Telefon: 0474-473 32

Solviken

Telefon: 0474-473 26

Ekbacka

Telefon: 0474-473 33

Kök

Telefon: 0474-473 36

Hemsjukvård

Telefon 0474-473 27

Biståndshandläggare Lenhovda

Telefon: 0474-472 95

Fler kontakter

Olofsgården i Åseda

Olofsgården i Åseda är ett särskilt boende med 28 lägenheter.

En del av Olofsgården är nybyggd 2015. Måltiderna serveras i små matsalar i anslutning till varje enhet. Det finns även en större lokal med möjligheter till aktiviteter och fester.

Frivilligverksamheten har stor betydelse liksom föreningen Höstglöd.

Gyllenbo är en dagverksamhet för personer med demensdiagnos och har sina lokaler på Olofsgården.

Hemtjänsten i området utgår från Olofsgården och hemsjukvården har lokaler på Olofsgården.

Adress

Riddaregatan 7
364 30 Åseda

Enhetschef Olofsgården

Telefon: 0474-471 54

Enhetschef Hemtjänst

Telefon: 0474-470 00 (växel)

Avdelningar

Norrgården

Telefon: 0474-471 59

Södergården

Telefon: 0474-471 58

Mellangården

Telefon: 0474-471 45

Hemtjänst Åseda

Telefon: 0474-471 63

Hemsjukvård

Telefon: 0474-471 62

Kök

Telefon: 0474-471 61

Gyllenbo dagverksamhet

Telefon: 0474-471 60

Biståndshandläggare Åseda

Telefon: 0474-473 90

Fler kontakter

Smedsgård i Alstermo (privat)

Smedsgård är ett särskilt boende i Alstermo.

Smedsgård bedriver särskilt boende enligt lagen om valfrihet, LOV.

Information om Smedsgård finns på deras webbplats:

Smedsgård.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Solgården i Norrhult

Solgården i Norrhult är ett särskilt boende med 31 lägenheter.

I den gemensamma matsalen serveras samtliga måltider. Denna lokal används också till de större tillställningar som ordnas på Solgården.

På Solgården finns ett gruppboende, Solglimten, som är ett boende med åtta lägenheter för personer med demensdiagnos.

Hemtjänsten i området utgår från Solgården och hemsjukvården har lokaler på Solgården.

Adress

Klavrevägen 37
364 44 Norrhult

Enhetschef Solgården
Telefon: 0474-472 24

Enhetschef Hemtjänst
Telefon: 0474-470 00 (växel)

Särskilt boende
Telefon: 0474-472 26

Hemtjänst Norrhult
0474-472 34

Solglimten
Telefon: 0474-472 31

Hemsjukvård
Telefon: 0474-472 32

Kök
Telefon 0474-472 28

Biståndshandläggare Norrhult
Telefon: 0474-473 91

Biståndshandläggare Klavreström
Telefon: 0474-473 95

Fler kontakter

Storgården i Älghult

Storgården i Älghult är ett särskilt boende med 18 lägenheter.

Storgården har en gemensam matsal där samtliga måltider serveras.

På Storgården finns ett gruppboende, Lillagård, som är ett boende med sex lägenheter för personer med demensdiagnos.

Hemtjänsten i området utgår från Storgården och hemsjukvården har lokaler på Storgården.

Adress
Häradsvägen 28
364 95 Älghult

Enhetschef
Telefon: 0474-474 36

Lillagård
Telefon: 0474-474 40

Hemtjänst och särskilt boende
Telefon: 0474-474 39

Hemsjukvård
Telefon 0474-474 35

Kök
Telefon: 0474-474 34

Biståndshandläggare
Telefon: 0474-473 91

Fler kontakter