Föreningar och intresse­organisationer

Det finns många föreningar och intresseorganisationer som jobbar med frågor som rör personer med olika typer av funktionsnedsättningar. På den här sidan finns det länkar till några av dem.