Kulturskola

Ett barn spelar gitarr. Foto.

Välkommen till Uppvidinge kulturskola!

Det här är en plats för dig som vill lära dig spela instrument, sjunga, dansa, agera, måla, rita eller skapa. Här får elever möjlighet att utveckla sina kreativa sidor.

Våra lärare har god utbildning, lång erfarenhet och ger eleverna professionellt bemötande och undervisning utifrån elevernas egna förutsättningar. Lärarna på kulturskolan arbetar ambulerande, vilket innebär att de åker runt till kommunens olika skolor och undervisar.

Beroende på ämnesval sker kulturskolans undervisning enskilt eller i grupp. I bild och dans är gruppundervisning en självklarhet, men det finns också möjlighet för instrumentelever att spela tillsammans med andra i olika typer av ensembler, till exempel i stråk-, sång-, och pop-/rockensemble.

Några gånger per termin arrangerar kulturskolan månadsspelningar, konserter och andra evenemang på olika platser i kommunen. Eleverna får då möjlighet att visa upp sina kunskaper och färdigheter för publik.

Kulturskolan kostar 500 kronor per termin och instrumenthyra kostar 300 kronor per termin. Kulturskolan erbjuder syskonrabatt om fler barn från samma hushåll går kurser hos oss.

Sök till kulturskolan

Kulturskolan använder ett digitalt ansökningsprogram som heter StudyAlong. Här söker, bokar, köper och avslutar du kurser. Programmet fungerar även som ett digitalt klassrum. Här finns kontaktuppgifter till lärare, vårdnadshavare lägger in eventuell frånvaro, lärare och elev kan ha kontakt och det finns även mängder av noter och instruktionsfilmer att tillgå.

Du kan boka alla lediga kurser oavsett hur långt in på terminen det har gått, men då utan reducerad avgift. Du bokar kurser via Kulturskolans kurskatalog.

Kulturskola under skoltid

Vårdnadshavare kan göra en ansökan om ledighet för att spela på kulturskolan under skoltid. Rektorn ska göra en samlad individuell bedömning av elevens situation. I den bör frånvarons längd, hur angelägen ledigheten är för eleven, elevens studiesituation och samlade situation i övrigt vägas in. Läs mer om beslutet på Kulturrådets hemsida.

Kulturskola på skoltid möjlig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Välkomna att söka!

Lyssna