Vandringsleder

Framtidsleden och Vildmarksleden går båda i Uppvidinge kommun.

Vildmarksleden  som är totalt 37 kilometer lång går i den nordvästra delen av kommunen - från Norrhult och Klavreström i söder till Lindshammar i norr. Framtidsleden är en vandrings- och cykelled i den sydvästra delen av kommunen och sträcker sig 38 kilometer runt Alstermo, Målerås och Älghult.

Friluftskarta

Båda vandringslederna finns uppmärkta på Uppvidinges friluftskarta och själva lederna är tydligt märkta med skyltar och färgmarkeringar.

Kartan finns att köpa för 60 SEK i receptionen på kommunhuset i Åseda.

Om Framtidsleden

Framtidsleden går som en rundslinga på befintliga skogsvägar runt Alstermo, Älghult och Målerås - och därmed både i Nybro och Uppvidinge kommuner samt på gränsen mellan Kalmar och Kronobergs län.

Runt leden finns mycket att se och göra, helt beroende på vad du har för intressen. Här i skogarna kan du träffa på bland annat älg, rådjur, räv, grävling, lodjur och varg.

För fiskaren, botanikern och fågelskådaren

Tycker du mer om fiske finns här bra fiskevatten med specialiteten strömfiske i Alsterån, där du kan ta upp öring, gädda, abborre, mört med mera.

Vill du hellre plocka svamp och bär har du också hamnat rätt, då det finns många fina ställen utmed leden. För dig med botaniska intressen finns även unik flora och fågelskådaren kan med fördel besöka fågeltornet med fin vy över Södresjö.

Om Vildmarksleden

Vildmarksleden smyger sig fram längs stigar och skogsvägar, och under vandringen bjuds du på ett tvärsnitt av Uppvidinges naturtyper - tallmoar följs av tysta skogssjöar och vid de gamla hagmarkernas knotiga äppelträd sjunger entitan. Orrmossar och tjädermarker finns också, och dessutom passeras flera olika naturreservat.

Ledens olika etapper

Vandringsleden är uppdelad i etapper, observera att leden ibland går samman med Norra värends ridled. I Lindshammar går leden gemensamt med Höglandsleden i ca 1 kilometer.

Det finns två rastplatser med vindskydd, toalett, grillplats och sopställ - vid Kolvesjö och norr om Burlagga Fly.

Klavreström - Kolvesjö 13,0 kilometer, 6-8 timmars vandring

Här går leden över Mörrumsån och västerut längs med Änghultasjöns sydligaste strand, genom naturreservatet Libbhults ängar med en kombination av ädellövsskog och barrskogsridåer. Vidare går leden mot naturreservatet Getaryggarna med bitvis mycket brant stigning och en dramatisk ättestupa.

Kolvesjö - Lindshammar 5,5 kilometer, 2-3 timmars vandring

Här vandrar du genom ett landskap fullt av gamla aspar, barrskog och bullerbyliknande landskap.

Lindshammar - Horshaga 10,4 kilometer, 4-6 timmars vandring

I Lindshammar korsar du riksväg 28/31 och kan se vindkraftverket vid Milletorp resa sig som vita torn ovanför de tunna tallarna. Trakten rymmer flera mindre myrkomplex och är rik på fågelliv.

Horshaga - Klavreström 8,0 kilometer, 3-4 timmars vandring

Här passerar du gamla torp med imponerande stenmurar och landskap med trädgårdsväxten akleja, lönn, gökärt och smultron. Du kommer till en gammal åker som sommartid lockar till sig mycket fjärilar och precis innan målgången passerar du Klavreströms golfbana och hagmarker där Uppvidinge kommuns största ekar finns, liksom rikligt med hagtorn.

Rekommendation

Gå medsols och ta med dricksvatten!