Kontaktperson

Uppdraget som kontaktperson handlar om att främja sociala kontakter och människors utveckling. Familjer, ensamstående med barn, ungdomar som saknar vuxenkontakt och vuxna med eller utan missbruksproblem kan få kontaktperson.

Vad förväntas av en kontaktperson?

Vad som förväntas av en kontaktperson beror på den hjälpsökandes behov. Det handlar om att lyssna och vara tillgänglig samt att vara en förebild. Ett exempel kan vara att hjälpa den enskilde i personliga angelägenheter eller att hjälpa till att bryta ett destruktivt beteende. Det viktiga i kontakten är ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt.

Kontaktpersonen träffar ofta den enskilde några gånger i månaden. Kontaktpersonen uppmuntrar till fritidsaktiviteter och är ett personligt stöd för den enskilde för att bättre kunna ta eget ansvar och aktivera sig. Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag, inte ett arbete. Det behövs inga särskilda kvalifikationer men allmänt kan man säga att kontaktpersonen ska:

  • tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor,
  • ha en trygg och stabil livssituation,
  • ha fyllt 18 år.

En kontaktperson har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller har haft uppdrag inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd för.

Vänligen kontakta vår mottagningsenhet för mer information.