Stöd till barn och ungdom

Det finns olika former av stöd som du kan ansöka om hos oss. Vi arbetar tillsammans med dig och din familj för att hitta lösningar till de problem som har uppstått.

Ofta kan du få hjälp i din hemmiljö med till exempel råd och stöd från behandlare inom öppenvården. Ibland kan det vara bättre att få byta miljö under en tid.

På våra sidor om stöd till familj, barn och ungdom hittar du information om bland annat familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson.