Pågående detaljplaner

På miljö- och byggnadsförvaltningen pågår det ständigt arbete med detaljplaner. Här hittar du de planarbeten som är igång just nu.

Detaljplan för del av Nottebäck 7:2

Upprättat förslag till detaljplan är utsänt för granskning från och med 2020-04-22 till 2020-05-20. Granskningshandlinar finns längre ner på sidan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder intill sjön Madkrokens norra strand. Planen avser resultera i ett attraktivt boendealternativ som ska locka till inflyttning till Uppvidinge kommun.

Yttranden skall skriftligen ha inkommit senast 2020-05-20. Uppvidinge kommun föredrar en digital hantering av våra ärenden ser därför gärna att yttranden lämnas in via e-post till mbn@uppvidinge.se.

Brev skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 59
364 21 Åseda

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF
Illustrationskarta
AvloppsutredningPDF
Bilaga till avloppsutredning (1)PDF
Bilaga till avloppsutredning (2)PDF
BullerberäkningPDF
Rapport avseende vattenförsörjningPDF
Fastighetsförteckning (information)
PDF
SändlistaPDF

Detaljplan för del av Hohult 2:125

Upprättat förslag till detaljplan är utsänt för samråd från och med 2020-04-22 till 2020-05-20. Samrådshandlinar finns längre ner på sidan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en ny vårdcentral samt bostäder i Alstermo.

Yttranden skall skriftligen ha inkommit senast 2020-05-20. Uppvidinge kommun föredrar en digital hantering av våra ärenden ser därför gärna att yttranden lämnas in via e-post till mbn@uppvidinge.se.

Brev skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 59
364 21 Åseda

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
UndersökningPDF
SkuggstudiePDF
Fastighetsförteckning (information)PDF
SändlistaPDF