Stöd till barn och ungdom

Uppvidinge kommun samarbetar med Familjefrid Kronoberg som erbjuder kostnadsfri rådgivning, stöd, hjälp, krishantering samt behandling. Det sker antingen individuellt eller i grupp.

Hos Familjefrid Kronoberg får du möjlighet att bearbeta dina upplevelser. De lyfter fram våldet och tittar på vilka beteenden det medfört. Målet är att du ska må bättre och se på framtiden med tillförsikt.

Till barn och ungdomar som upplevt våld

Barn ska inte behöva leva med rädsla och oro. De har rätt till en trygg vardag.

Familjefrid Kronoberg ger barn som har upplevt våld en möjlighet att tillsammans med en egen behandlare prata om det de har upplevt. Där sätts barnets upplevelser i fokus och föräldern/föräldrarna finns bara med vid det första och sista samtalet.

Har du föräldrar som missbrukar? 

Glimten är en gruppverksamhet för dig som har eller har haft föräldrar som missbrukat alkohol eller droger. Där träffar du ungdomar i samma ålder tillsammans med två gruppledare. Ta kontakt genom Växjö kommuns kontaktcenter: Telefon 0470-410 00 eller e-post info@vaxjo.se.

Om tystnadsplikten

Familjefrid Kronoberg har tystnadsplikt, vilket gör att de inte får prata om det som kommer fram vid samtal med någon utomstående. Däremot har de anmälningsskyldighet. Det innebär att de måste anmäla till socialtjänsten om något kommer upp under samtalen som gör att de känner oro över ett barns situation.

Hör av dig!

Tveka inte att kontakta Familjefrid Kronoberg om du vill veta mer om hur de kan hjälpa dig i din situation. Du kan vara anonym när du kontaktar dem men de kommer att behöva lite information gällande din situation.