Våld i nära relationer

En man med en knuten näve och en kvinna som skyddar sig. Foto.

Är du eller någon du känner utsatt för våld i en nära relation? Du har rätt till stöd och skydd.

Är du utsatt för våld i en nära relation?

Våld i nära relationer kan vara flera saker. Ibland är det en partner som utsätter. Ibland är det andra släktingar. Det kan också vara barn som utsätter sina föräldrar. Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt.

Det kan handla om att någon:

 • Kallar dig för något fult och elakt eller att du får höra att du
  är dålig och jobbig.
 • Knuffar, slår, sparkar eller skadar dig på något annat sätt.
 • Kontrollerar och begränsar dig, tvingar dig göra saker du
  inte vill.
 • Tvingar dig att anpassa ditt beteende eller din livsstil.
 • Tvingar dig till något sexuellt.
 • Tar kontrollen över din ekonomi.

Du har rätt till skydd och stöd

Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relationer. Du som är utsatt ska få information, skydd och stöd och bli bemött med respekt och empati. Det har du rätt till. Om du har barn har även barnen rätt till stöd.

Du kan få hjälp med:

 • Stödsamtal
 • Skydd och tillfälligt boende
 • Stöd i kontakt med andra myndigheter, exempelvis polisen

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig. Du kan vara anonym om du vill.

Vid akut fara, ring alltid 112!

Detta stöd kan du få:

 • Ekonomiskt stöd
 • Stöd i föräldraskapet