Klimat- och energistrategi

Ett förslag till en ny klimat- och energistrategi för Uppvidinge kommun har arbetats fram under året. Strategin gäller för hela kommunen som geografiskt område och för hela kommunkoncernen. Du har nu möjlighet att lämna synpunkter på strategin under perioden 29 oktober till 10 december 2021.

Enligt lag om kommunal energiplanering ska det finnas en aktuell energiplan i varje kommun. Den tidigare Energistrategin för Uppvidinge kommun gällde 2011–2014 och därför har nu en ny klimat- och energistrategi tagits fram.

Strategin gäller för hela Uppvidinge kommun som geografiskt område och därför är det viktigt att få in synpunkter från alla boende och verksamma i kommunen. Även kommunens nämnder och bolag ombeds lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter kan lämnas under perioden 29 oktober till 10 december 2021. Inkomna synpunkter besvaras av Uppvidinge kommun i en samrådsredogörelse. Eventuell revidering av förslaget samt fastställande av det fattas genom beslut i kommunfullmäktige.

Förslaget till Klimat- och energistrategi finns att läsa digitalt här på vår webbplats samt i pappersform i receptionen i kommunhuset och på våra bibliotek.

Klimat- och energistrategi 2022-2030 för samråd Pdf, 512.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka in ditt yttrande till:

ks@uppvidinge.se

eller Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda.

Märk yttrandet med Klimat- och energistrategi dnr 2020–000439

Vid frågor kontakta:

Annika Ström, utredare
annika.strom@uppvidinge.se
0474–470 43

Lyssna