Värmepumpar

Tänk på att anmäla din värmepump!

Värmepumpar som utnyttjar mark (berg eller jord), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är anmälningspliktiga.

Det är viktigt att du anmäler i god tid innan värmepumpen anläggs.

Lyssna