Kommunens vapen

Uppvidinges kommunvapen

Kommunens vapen har sitt ursprung från det "tungviktiga" sigill som 1568 stämplades på dokumentet med den trohetsed som folket i häradet Uppvidinge svor hertigarna Johan och Karl, Gustav Vasas söner.

Hertigarna var på väg att störta sin bror kung Erik XIV. Som vi vet lyckades hertigarna med det.

Småland var på den tiden Sveriges tyngsta försvarsområde med en stor krigsmakt med cirka 6 000 knektar. Östra Uppvidinge ingick dessutom i ett område där det fanns extra många knektar bosatta.

När kommunen bildades 1971 vid kommunsammanläggningen råkade gränserna ganska nära sammanfalla med det gamla häradet Uppvidinge. Därför var det naturligt att använda häradssigillet som vapen. Men Statens heraldiska nämnd ansåg att kommunens och häradets vapen borde åtskiljas på något sätt. Därför tillkom den röda bården när det komponerades 1975 och det fick följande beskrivning: "I fält av guld inom en röd bård en tvåbladig röd ört med klocklik kalk."

Den liljelika örten har inte gått att identifiera botaniskt.

Användning av vapnet

Kommunens vapen får i näringsverksamhet enbart användas efter tillstånd. Den som använder det uppsåtligt eller av oaktsamhet kan dömas till böter enligt Lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar (1970:498) 1 § och 4 §.

Vapnets ört

"När nuvarande Uppvidinge tillkom vid en kommunsammanläggning råkade den nya kommunen relativt nära sammanfalla med det gamla häradet Uppvidinge i östligaste Värend.

Vad var naturligare än att använda det åldriga häradssigillet, känt från 1568, då folket svor trohetseden till hertigarna Johan och Karl, på väg att störta sin kunglige broder Erik XIV.

Häradssigillets ört, som inte kunnat botaniskt identifieras, ingick 1964 i ett praktfullt utformat häradsvapen fastställt av Kungl Maj:t. Örten gjordes röd och ställdes i fält av guld.

Dock stämde kommunens område inte helt överens med häradets, varför statens heraldiska nämnd ansåg, att kommunens och häradets vapen på något sätt borde åtskiljas. Så tillkom en röd bård. Uppvidinge nya kommuns vapen komponerades 1975 och fick följande beskrivning: "I fält av guld inom en röd bård en tvåbladig röd ört med klocklik kalk".

Tilläggas kan att det var ett tungviktigt sigill, som 1568 åsattes dokumentet med trohetseden till de upproriska hertigarna. Småland var då vårt tyngsta försvarsområde med en stor krigsmakt och cirka 6 000 knektar. Östra Uppvidinge ingick dessutom i ett extra förtätat knektbosättningsområde.
Som vi vet lyckades hertigarna också störta sin kung."

Bror Jacques de Waern
tillförordnad statsheraldiker

Lyssna