Ekonomi

Ekonomin är för oss en möjlighet att förverkliga sådant som vi anser betydelsefullt. På ekonomisidorna hittar du information om sådant som har ekonomisk anknytning, som budget, kommunalskatt och fakturor.

Kommunfullmäktige bestämmer hur stor kommunalskatten ska vara, mål och riktlinjer för verksamheten och hur kommunens pengar ska fördelas mellan de olika nämnderna.

Uppvidinge kommun ska ha en ekonomi i balans. Det betyder att inkomster och utgifter är lika stora. Målet att ha en ekonomi i balans är ett instrument för att säkerställa att varje generation betalar för den service som generationen själv beslutar om och själv konsumerar.

För att uppnå det krävs att vi har god förmåga att lyssna och samtala samt att vi är beslutsamma. Vi måste ha mod att prioritera. Mod är att också säga nej. God ekonomiadministration präglas av kvalitet och tydlighet. Genomarbetade och välkända rutiner ger bra kontroll och stöd för det dagliga arbetet.

Lyssna