Regler och styrande dokument

Kommunens verksamhet styrs av en mängd lagar och förordningar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunen utformar dessutom styrande dokument för hur verksamheten ska bedrivas.

På denna sida hittar du styrande dokument, så som bolagsordningar, policy-dokument och reglementen.

Bolagsordningar och ägardirektiv

Delegationsordningar

Delegationsordningarna styr vilka beslut de förtroendevalda delegerar till tjänstepersoner eller andra att fatta beslut om.

Kommunen styrs av kommunfullmäktige men eftersom kommunen har så många ansvarsområden kan inte kommunfullmäktige hantera den ärendemängd som finns själv. Kommunfullmäktige har därför i reglementen gett olika nämnder och styrelsen uppdrag att utföra i kommunfullmäktiges ställen. Nämnderna i sin tur har också för mycket ärenden att hantera på egen hand. Därför har nämnderna förvaltningar som består av tjänstepersoner för att kunna utföra de uppdrag fullmäktige tilldelat respektive nämnd/styrelse.

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Pdf, 275.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Pdf, 341.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordning för Socialnämnden Pdf, 467.1 kB.

Policydokument

Reglementen

Strategier och planer

Lyssna