Arbete

Personer som står utanför arbetsmarknaden kan genom kommunen ta del av arbetsmarknadsinsatser med målet att finna en väg till egenförsörjning genom arbete eller studier.

Kommunen driver arbetsmarknadsverksamheten Uppjobb. Målet är att Uppjobb ska vara en språngbräda ut i arbetslivet för bland annat långtidsarbetslösa och nyanlända.

De arbeten som utförs inom Uppjobb sker på uppdrag av kommunen och föreningar. Det kan till exempel handla om enklare måleriarbeten eller att röja upp i samhällsnära områden eller på badplatser.

Kommunen erbjuder också vuxenutbildning till alla vuxna kommuninvånare som önskar studera.