Vilket stöd kan man få?

Du som är nyanländ i kommunen kan få hjälp med information och kontakt med olika myndigheter.

På etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen arbetar socialsekreterare och integrationshandläggare med nyanlända barn, ungdomar och vuxna samt asylsökande ensamkommande barn och ungdomar. Vi arbetar även med anknytningsärenden till personer boende i Uppvidinge kommun med uppehållstillstånd.

Från den 1 mars 2016 anvisas personer och familjer till kommunen via arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Uppvidinge kommun ska ta emot ett visst antal nyanlända per år genom dessa anvisningar. Utöver detta bosätter sig personer och familjer på egen hand i kommunen. När det gäller ensamkommande barn och ungdomar finns det också ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ett visst antal barn per år.

Bosättning och mottagning av nyanlända

Som nyanländ i kommunen kan du få hjälp med information, anmälan om försäkringstillhörighet till Försäkringskassan, anmälan till Skatteverket, anmälan till SFI, skola och samhällsorientering. Du kan även få hjälp att söka hemutrustningslån från CSN.

Ensamkommande barn och ungdomar

Uppvidinge kommun har två boenden för ensamkommande barn och ungdomar. Ibland behöver de barn och ungdomar som kommer hit extra stöd i form av exempelvis kontaktperson. En kontaktperson träffar barnet/ungdomen en eller flera gånger i veckan beroende på hur uppdraget ser ut. Kontakten syftar bland annat till att stärka ungdomens integration i samhället, skapa nätverk, träna på svenska språket och att vara ett socialt stöd.

Är du intresserad av att bli kontaktperson för ensamkommande barn och ungdomar så är du välkommen att kontakta oss.

Vi söker även familjehem till ensamkommande barn och ungdomar. Är du intresserad eller vill veta mer om vad det innebär att vara familjehem så är du välkommen att kontakta oss.

Ekonomiskt bistånd

Du kan i vissa fall söka ekonomiskt bistånd (glappersättning) innan du får igång din etableringsersättning och övriga ersättningar som du har rätt till. Från och med den 1 september 2018 gör du det via socialförvaltningen som finns på Storgatan 29 i Lenhovda.

När du söker ekonomiskt bistånd behöver du ha med dig följande:

  • Handlingar som styrker din identitet, exempelvis id-kort och put-kort.
  • Beslut från Migrationsverket.
  • Beslut från arbetsförmedlingen om rätt till etableringsersättning vid medverkan eller din redan upprättade etableringsplan.
  • Uppgifter som styrker alla dina inkomster och utgifter för de tre senaste månaderna, kontoöversikt och kontoutdrag från banken/dina olika banker samt ersättningsbesked från Migrationsverket.
  • Hyreskontrakt och hyresfaktura.

Tänk på att om ni är fler i familjen behöver du ha med dig uppgifter som gäller alla familjemedlemmar, exempelvis alla id-kort och alla beslut samt uppgifter om inkomster och utgifter som berör alla familjemedlemmar.

Samlingslokal Alla tillsammans

På Storgatan 25 i Alstermo finns en samlingslokal för alla där du vid behov kan använda dator, skrivare och kopiator. Vissa tider kommer det att ordnas studiecirklar, babycafé och andra aktiviteter. I lokalen kan du även spela sällskapsspel och köpa fika och det finns en lekhörna för barn.

Öppettider: Måndagar och onsdagar klockan 12.00-17.00

Senare under 2019 kommer det även att öppnas en samlingslokal i Åseda.