SFI, Svenska för invandrare

Elever som skrattar. Foto Brooke Cagle.

Invandrare över 16 år, som har svenskt personnummer och är folkbokförda i Uppvidinge kommun har rätt att söka till undervisning i svenska för invandrare, Sfi. 

Sfi syftar till att ge dig grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Du utvecklar förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Sfi ska också, utifrån läroplanen även gestalta och förmedla människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.