Hur fattas ett beslut?

Ett ärendes gång leder till ett beslut efter att det behandlats i nämnder eller i kommunfullmäktige.

Här beskriver vi hur ett ärendes väg uppstår, behandlas och avslutas.

  1. En handling kommer in till kommunen från någon myndighet, företag eller privatperson. Det kan till exempel vara en ansökan från en privatperson, eller en skrivelse från en myndighet. Det kan också vara ett mail eller något som någon tjänsteman har lagt märke till.
  2. En registrator registrerar handlingen på en postlista. Handlingen blir antingen ett nytt ärende eller tillhör ett ärende som redan finns. Den får ett ärendenummer och blir registrerad i diariet.
  3. Om det behövs synpunkter från en annan myndighet, från någon annan som berörs eller från andra delar av kommunens organisation skickar vi en remiss och frågar vad de tycker.
  4. Det kommer svar på remissen.
  5. En tjänsteman inom ansvarig nämnds förvaltning bereder ärendet vilket innebär att ta fram fakta och ett förslag till beslut.
  6. När ett ärende är färdigberett ska den politiska nämnden ta ett beslut. Ärendet sätts upp på en ärendelista vid ett av nämndens möten, materialet skickas ut till nämndens politiker så de kan läsa på innan mötet.
  7. Nämnden beslutar om ärendet på mötet. Alla beslut ska finnas med i mötesprotokollet.
  8. Förvaltningen gör det som nämnden har beslutat och skickar en kopia på beslutet till de som berörs. Till exempel meddelar om svaret blev ja eller nej på en ansökan.
  9. Vi avslutar ärendet och arkiverar handlingarna.

I Ärendehanteringsboken Pdf, 359.5 kB. kan du läsa mer om Uppvidinge kommuns ärendehantering.


Lyssna