Möten, kallelser och protokoll

Nämnderna sammanträder nästan varje månad. Inför mötet går det ut en kallelse och någon vecka efteråt finns det ett justerat protokoll från mötet.

Med anledning av dataskyddsförordningen maskas (döljs) delar av protokollen för att skydda personuppgifter. Personuppgifterna döljs endast för publicering men det innebär inte säkert att uppgifterna inte är offentliga.

Har du frågor eller önskar få ut tidigare dagordningar eller protokoll kan du vända dig till respektive förvaltning.

Lyssna